Cursussen

Leergang Onderwijsfinanciën
voor onderwijsmanagers

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor bestuurders, (con)rectoren, directeuren, afdelingsdirecteuren, unitmanagers, teamleiders en stafmedewerkers in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en in de BVE-sector, alsmede beleidsadviseurs en medewerkers van de afdeling onderwijs van gemeenten.

Leergang onderwijsfinanciën

Het onderwijs is volop in beweging. Van onderwijsmanagers wordt verwacht dat zij beleid maken waarin recente ontwikkelingen in het onderwijsveld worden vertaald naar de eigen onderwijsorganisatie. Effectief beleid is anticiperend in plaats van afwachtend. In het onderwijs worden nieuwe accenten geplaatst op het terrein van onderwijskundig-, financieel-, organisatie en personeelsbeleid.

Leergang Onderwijsfinanciën
voor (g)mr leden

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor (g)mr leden in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en in de BVE-sector.

Leergang onderwijsfinanciën

De (G)MR krijgt een steeds prominentere rol binnen onderwijsinstellingen. Om een kwalitatief goede invulling te geven aan het advies- en instemmingsrecht is een gedegen financiële kennis noodzakelijk. Om (G)MR leden hierin te bekwamen, heeft Comeet een leergang onderwijsfinanciën ontwikkeld.

Opfriscursus Leergang Onderwijsfinanciën
voor onderwijsmanagers

Inleiding

Comeet is gestart met opfriscursussen voor onderwijsmanagers. Onderwijsmanagers die in het verleden tenminste module 1 t/m 3 hebben gevolgd, geven wij de gelegenheid om tijdens een 1 daagse cursus hun kennis op het gebied van onderwijsfinanciën weer op te frissen.

Incompany trainingen

Naast de leergang onderwijsfinanciën voor onderwijsmanagers en (g)mr-leden verzorgt Comeet ook op verzoek incompany trainingen voor onderwijsinstellingen.

Met de incompany trainingen verzorgen wij maatwerk en kunnen wij uw specifieke cijfers m.b.t. bijvoorbeeld de jaarrekening, (meerjaren)begroting en managementrapportages in de trainingen verwerken.