Main menu

Specialist in praktijkgerichte cursussen Onderwijsfinanciën!

De cursussen:

  1. Leergang Onderwijsfinanciën voor onderwijsmanagers Direct naar de cursus
  2. Leergang Onderwijsfinanciën
    voor (g)mr leden Direct naar de cursus
  3. Incompany trainingen Direct naar de cursus
  4. Opfriscursus Leergang Onderwijsfinanciën voor onderwijsmanagers Direct naar de cursus
Lees meer...

Bij de cursussen van Comeet staan kwaliteit en maatwerk centraal

Bedrijfsprofiel

Comeet is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van beroepsgerichte cursussen voor onderwijsinstellingen op bedrijfseconomisch gebied.

Lees meer...

Waarom zijn onderwijsfinanciën voor u van belang?

Thema

Het onderwijs is volop in beweging. Van onderwijsmanagers wordt verwacht dat zij beleid maken waarin recente ontwikkelingen in het onderwijsveld worden vertaald naar de eigen onderwijsorganisatie. Effectief beleid is anticiperend in plaats van afwachtend. In het onderwijs worden nieuwe accenten geplaatst op het terrein van onderwijskundig-, financieel-, organisatie en personeelsbeleid. 
In toenemende mate worden scholen aangesproken op hun kwaliteit, onder andere door ouders, de inspectie, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag.
Scholen worden gestimuleerd hun kwaliteit te benoemen en hierover intern en extern te communiceren.
Door de bekostigingssystemen, ontwikkelingen in de CAO's, schaalvergroting en decentralisatie van de huisvesting worden bedrijfseconomische aspecten in onderwijsinstellingen steeds belangrijker.

 

Onderwijsmanagers worden steeds meer ondernemer.

Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager.

Lees meer...

De docenten

Warner Dijkstra MSc MBA


Warner Dijkstra is een ervaren docent die gepokt en gemazeld is binnen de onderwijsbranche. Als interim manager heeft hij jarenlange ervaring binnen het PO, VO en ROC werkveld. De afgelopen jaren heeft hij verschillende bedrijfseconomische opdrachten binnen het onderwijs vervuld. Hij ondersteunt College van Besturen en (algemene) directies op het gebied van o.a. bezuinigingsoperaties, organisatie ontwikkeling, formatiebeheersing, jaarrekeningtrajecten, het opstellen van een meerjarenbegroting, het inrichten van planning & control cycli en procedures. Daarnaast ondersteunt en adviseert hij (g)mr-leden met verschillende financiële analyses.

 

Drs. Gert van de Werken RA


Gert van de Werken is werkzaam als registeraccountant. In die hoedanigheid controleert en certificeert hij onder andere jaarrekeningen van onderwijsinstellingen. Daardoor is hij uitstekend op de hoogte van alle vereisten waaraan de verslaggeving en de inrichting van de organisatie moet voldoen.
Regelmatig treedt hij op als adviseur van (g)mr’s. Zijn ervaring als docent heeft hij opgedaan als (parttime) docent aan de HEAO. Verder verzorgt hij nog regelmatig cursussen binnen de beroepsorganisatie voor collega accountants.